Noutăți

Regulament de Organizare și Funcționare

Publicat pe

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL BIBLIOTECII JUDEȚENE ,, PAUL IORGOVICI” CARAȘ – SEVERIN CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. Prezentul regulament stabilește principiile și normele de organizare și funcționare ale Bibliotecii Judeţene ,,Paul Iorgovici” Caraș – Severin, cu sediul în municipiul Reșița, Str. Paul Iorgovici, nr.50. Temei juridic : Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu […]