Fără categorie

Anunț

Publicat pe

Marți, 13 aprilie 2021,ora 12.00 va avea loc pe platforma Google Meet, Adunarea Generală a Filialei Caraș-Severin a ANBPR cu următoarea ordine de zi: Raportul de activitate al Filialei Caraș-Severin a ANBPR în perioada 2016 – martie 2021.Prezintă: Clara Maria Constantin, președinte; Raportul activității financiar-contabile.Prezintă: Valerica Laudoniu, casier; Alegerea Biroului Executiv al Filialei Caraș-Severin a […]

Noutăți

Regulament de Organizare și Funcționare

Publicat pe

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL BIBLIOTECII JUDEȚENE ,, PAUL IORGOVICI” CARAȘ – SEVERIN CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. Prezentul regulament stabilește principiile și normele de organizare și funcționare ale Bibliotecii Judeţene ,,Paul Iorgovici” Caraș – Severin, cu sediul în municipiul Reșița, Str. Paul Iorgovici, nr.50. Temei juridic : Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu […]