Servicii

Biblioteca Județeană Paul Iorgovici oferă următoarele tipuri de servicii vizitatorilor și cititorilor noștri:

 • împrumutul de documente la domiciliu sau pentru consultare/utilizare prin secţiile de împrumut şi sălile de lectură;
 • utilizarea bibliotecii de la distanţă prin telefon, fax, poștă, prin accesul on-line la bazele de date (cataloagele electronice);
 • rezervarea titlurilor care nu sunt disponibile în momentul solicitării. Rezervarea se face la cererea utilizatorilor ;
 • împrumut interbibliotecar de documente;
 • asistenţa de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice pe fişe, în volume sau în sistem informatizat;
 • studierea şi cercetarea documentelor, manuscriselor, cărţilor rare, iconografiei, hărţilor etc. în original sau facsimile, fotografii, microfilme, denumite „colecţii speciale”, în săli destinate acestui scop;
 • oferirea de informaţii şi referinţe pe loc, prin telefon sau prin e-mail;
 • acces internet;
 • acces internet wireless;
 • împrumutul materialelor audio-vizuale;
 • informaţii legislative prin colecţiile de „Monitoare oficiale”, „Legi şi decrete”, „Hotărâri ale Guvernului”, etc.;
 • bibliografii la cerere;
 • expoziţii, activităţi culturale şi de loisir;
 • cursuri de utilizare a calculatorului;

curs de educație financiară BaniIQ

Accesul la calculatoarele din centrele CIP (Calculatoare cu Internet pentru Public)

Accesul utilizatorilor la aceste calculatoare se face doar în baza Permisului de intrare la bibliotecă.

Calculatoarele în bibliotecă sunt utilizate în regim gratuit în următoarele scopuri: 

 • cercetarea catalogului bibliotecii prin OPAC;
 • acces Internet pe staţiile bibliotecii;
 • acces la aplicaţiile funcţionale pe calculatoarele pentru public primite prin programul Biblionet (Skype, Messenger, Intuitext, etc.) ;
 • consultarea CD-urilor/DVD-urilor (din colecţiile bibliotecii sau ale utilizatorilor);
 • procesare/tehnoredactare efectuată de utilizator (fără imprimare):
 • înregistrarea pe CD, DVD, memory stick a informaţiei din Internet şi baze de date;
 • scanarea de documente personale ale utilizatorilor;

Accesul la INTERNET în centrele CIP (Calculatoare cu Internet pentru Public)

 • utilizatorii au dreptul la o sesiune Internet de minimum o oră pe zi, cu posibilitatea de prelungire dacă nu există solicitări din partea altor utilizatori;
 • utilizatorii pot accesa Internet-ul nelimitat pe laptop-urile personale prin reţeaua wireless;
 • utilizatorii pot solicita rezervarea unei staţii de lucru direct la bibliotecă, prin telefon sau e-mail;
 • copiii sub 14 ani vor fi îndrumaţi de către părinţi sau, după caz, de către bibliotecari, care trebuie să-şi asume responsabilitatea de a decide ce resurse Internet sunt potrivite pentru copii;