Accesul la Bibliotecă

 • Se face pe baza unui permis de intrare utilizatorii au acces în toate secţiile şi filialele bibliotecii.
 • Permisul de intrare se obţine cu următoarele acte:
 • buletinul sau carte de identitate cu domiciliul stabil sau viză de flotant în judeţul Caraş-Severin;
 • carnet de elev, carnet de student vizat la zi;
 • pentru tinerii până la 14 ani este necesar şi buletinul sau cartea de identitate al 
unuia dintre părinţi;
 • utilizatorul va semna un contract cu biblioteca prin care se obligă să respecte regulamentul acesteia;
 • permisul este valabil 5 ani din momentul eliberării, cu obligativitatea vizării anuale a acestuia.

Împrumutul la domiciliu
 

 • fiecare cititor poate împrumuta 1- 4 cărţi;
 • termenul de restituire a cărţilor este de 14 zile;
 • acest termen poate fi prelungit numai cu aprobarea bibliotecarului de la secţia de împrumut;
 • utilizatorilor care nu respecta prevederile regulamentare li se anulează permisul.