Accesul la Bibliotecă

  • Se face pe baza unui permis de intrare utilizatorii au acces în toate secţiile şi filialele bibliotecii.

  • Permisul de intrare se obţine cu următoarele acte:

  • buletinul sau carte de identitate cu domiciliul stabil sau viză de flotant în judeţul Caraş-Severin;

  • pentru tinerii până la 14 ani este necesar şi buletinul sau cartea de identitate al unuia dintre părinţi;

  • utilizatorul va semna un contract cu biblioteca prin care se obligă să respecte regulamentul acesteia;

  • permisul este valabil 5 ani din momentul eliberării, cu obligativitatea vizării anuale a acestuia.

Împrumutul la domiciliu

  • fiecare cititor poate împrumuta 1- 3 cărţi;

  • termenul de restituire a cărţilor este de 14 zile;

  • acest termen poate fi prelungit numai cu aprobarea bibliotecarului de la secţia de împrumut;

  • utilizatorilor care nu respecta prevederile regulamentare li se anulează permisul.