R O M Â N I A

BIBLIOTECA JUDETEANA

COMISIA DE CONCURS

NR. 784/08.08.2017

Rezultatul selectării dosarelo depuse în vederea participării la concursul organizat în perioada 14-21.08.2017

pentru ocuparea posturilor de bibliotecar gradul II studii superioare, în cadrul Compartimentului Metodic, Formare Profesională, Informare Documentară al Bibliotecii Judeţene ”Paul Iorgovici” Caraş Severin

Nr. crt

Numele şi prenumele candidatului

Nr. dosar de înscriere

Funcţia contractuală pentru care concurează

Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS/ RESPINS

Observaţii

1.

UNGUREANU LAVINIA ANDREEA

nr. 738/27.07.2017

Bibliotecar gr.II

ADMIS

2.

TABOR OANA VIOLETA

nr. 763/02.08.2017

Bibliotecar gr.II

ADMIS

3.

MADESCU MARIOARA NICOLETA

nr. 771/02.08.2017

Bibliotecar gr.II

ADMIS

Afişat astăzi, 08.08.2017, ora 10,00, la sediul Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraş Severin,cât si pe pagina de internet a instituţiei www.bjcs.ro.

Contestaţiile, cu privire la rezultatele selectării dosarelor, se pot formula în termen de maxim 1 zile lucrătoare de la afişare, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Voina Elena, în conformitate cu prevederilor art.31 din H.G nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Secretarul comisiei de concurs:

VOINA ELENA