ROMÂNIA

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

PAUL IORGOVICI

COMISIA DE CONCURS

Nr. / 22.08.2017

LISTA privind rezultatul INTERVIULUI susţinut în data de 21.08.2017, ora 1000, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie, vacantă de bibliotecar gradul II studii superioare, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Metodic, Formare Profesională, Informare Documentară al Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici”Caraş Severin

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:

Nr. Crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Funcţia

contractuală

Denumire

direcţie /serviciu/

compartiment

Punctajul obţinut la proba interviu

Rezultatul probei interviu

1.

TABOR OANA VIOLETA

Bibliotecar gr.II

Compartimentul Metodic, Formare Profesională, Informare Documentară

67,66 puncte

ADMIS

  • Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului INTERVIULUI, respectiv în data de 23.08.2017, până la ora 1330, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Voina Elena, în conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  • Afişat astăzi, 22.08.2017, atât la sediul Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraş Severin, cât şi pe pagina de internet a instituţiei: www.bjcs.ro.

Secretar comisie concurs,

Voina Elena